failed-it

IT Outsourcing

ไอทีโซลูชั่นและไอทีเอ้าท์ซอร์ส สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานเอ้าท์ซอร์สด้านไอที เรามีพนักงานให้การสนับสนุนทั้งพนักงานประจำและพนักงาน on-site service ตามขอบเขตงานที่ทางลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตลักษณะของงานเพื่อให้เราบริการได้เอง

นอกจากนี้เรายังให้บริการงานไอทีในด้านต่างๆ ดังนี้

บริการของเรา:

  • งานวางระบบเน็ตเวิร์ค.
  • Server, Workstation, และฮาร์ดแวร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม.
  • งานเดินสายเครือข่ายทั้ง สายแลน สายไฟเบอร์ออฟติค.
  • พนักงานไอทีแบบประจำและแบบ on-site service.
  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรืองานแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด.
  • จำหน่ายซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ Office 365, Windows
ปรึกษาเราฟรี